Verslag in Veluwse kerkbode.

Gemeenteavond voor zending en evangelisatie 25 Mei 2016 in Harskamp

Op 25 Mei hebben we de tweede lezing gehoord van broeder Gert van Merkerk.

De vorige avond (Mei 2015) was: ‘De kerk als bruid en moeder’ en deze avond was: ‘Visie en mogelijkheden’.

Eerst heeft broeder van Merkerk ons duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is dat een gemeente moet leven in het besef bruidsgemeente te zijn en dat zij een biddende gemeente behoort te zijn. Als dat zo is, dan ben je al een getuige, maar misschien is dat wel precies waar het hapert.

Telkens weer verwees broeder van Merkerk ons terug naar het Woord en noemde daarbij de Bijbelteksten, als het ging om het belang van het getuigen. Ook heeft hij ons nadrukkelijk gewezen op het belang van het gebed. Daarbij verwees hij uiteraard naar het boekje: ‘Al wat u ontbreekt.’

Van Merkerk was zo overtuigd van het belang van dat boekje, dat hij bereid was het gratis weg te geven aan mensen wanneer zij lees-garantie gaven. Als mensen dat boekje lezen (en leven!) dan is dat de kostprijs van het boekje meer dan waard !

Ook op praktisch gebied zijn ons handvaten geboden die zeker van pas kunnen komen in de gesprekken met mensen die niet aan ´kerk en geloof doen´.

De boekentafel bood veel materiaal, zowel evangelisatiemateriaal, als ook literatuur ter toerusting.

De vragen voor de onderlinge groepsbespreking boden ook genoeg gespreksstof en na de pauze heeft broeder van Merkerk nog enkele bijzondere toelichtingen gegeven.

Kortom: We hebben genoeg huiswerk meegekregen, maar ook genoeg gehoord dat je als huiswerkbegeleiding  en huiswerk-bemoediging zou kunnen zien !

Daarom willen ook vanaf deze plaats Gert van Merkerk nogmaals hartelijk bedanken voor het verzorgen van deze avond.

De belijdeniscatechisanten hebben ook allemaal het boekje ‘Al wat u ontbreekt’ ontvangen.

Ik hoop van harte dat zowel het boekje als de lezing de gewenste uitwerking mag hebben !

 

Ds. M.C. Schreur

terug