Toerusting kerkenraad

Toerusting kerkenraden

De meeste kernraadsleden hebben het druk en daarbij komt de zorg van de gemeente met de (on)nodige vergaderingen. Het is dan ook de moeite waard om te kijken waar mogelijk winst te halen is in organisatie en optimaal pastoraat.

Vanuit mijn 30-jarige ervaring als ouderling heb ik gemerkt dat je met dezelfde tijdsinvestering meer kunt bereiken. Daarbij moeten we niet denken dat de opbouw van Gods koninkrijk van ons afhankelijk is.

Denk aan MWeetje 2:

Bid alsof alles van God afhangt
en werk of alles van jou afhangt.

lezing-powerpoint-01

Het pastoraat voor de gemeente is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de hele kerkenraad, met daarin voor ieder lid specifieke taken.
Voor de opbouw van de gemeente is het belangrijk dat er een helder zicht is op het werk in de gemeente en hoe je daar mee om kunt gaan.

lezing-powerpoint-02

Hoe ga je om met het hele kerkelijk bestand?

lezing-powerpoint-03

Zijn de (bijna) niet-bereikbare mensen ook de zorg van de kerkenraad?

Contact

Wilt u zich als kerkenraad bezinnen op deze en meer vragen en toerusting voor de opbouw van de gemeente? Dan kunt u contact met mij opnemen.