MW-tjes

MW02-black 12 Er is geen geloof denkbaar zonder een uitzien naar de wederkomst van Christus.
MW02-black 12 De meeste mensen gaan liever met een complimentje de vernieling in, dan met kritiek gered worden.
MW02-black 11 Mensen raken sneller onder de indruk van een overtuiging dan van een logica.
MW02-black 10 Evangelisatie begint niet met Jezus, maar dat je een zondaar bent.
MW02-black 9 Niet uitzien naar de wederkomst van Christus betekent, dat het hart in deze wereld ligt.
MW02-black 8 (Bijbelse) onkunde is meestal niet een zaak van het hoofd, maar van het hart.
MW02-black 7 Wij willen wel tot volmaaktheid komen in de hemel, maar niet op de aarde.
MW02-black 6 De werfkracht van de kerk is zo zwak, omdat de Bergrede niet aansluit bij onze levensstijl.
MW02-black 5 Mensen kunnen twijfelen aan wat je zegt, maar wat je doet zullen ze altijd geloven.
MW02-black 4 Een christen profeteert, een meeloper profiteert.
MW02-black 3 Wie zich blind staart op het heden, ziet het geluk van de eeuwigheid niet meer.
MW02-black 2 Bid alsof alles van God afhangt en werk of alles van jou afhangt.
MW02-black 1 Iedereen krijgt het eeuwig leven. De vraag is alleen: wat voor leven?