Lezing aanvragen

Het is nodig dat een gemeente zich voortdurend bewust blijft van haar roeping in de wereld. Maar wie vormen de gemeente? Dat zijn de leden van de gemeente, die christen zijn (H.C. zondag12).

Als wij als christen geen getuige zijn met de geschonken talenten, dan verzaken wij onze roeping.

Gert van Merkerk
Evangelisatie en toerusting

De ervaring heeft geleerd dat de gemeente zich eerst bewust moet zijn van deze roeping voordat er gesproken kan worden over praktische aanwijzingen en mogelijke activiteiten om deze roeping waar te maken.
Graag bied ik mijn hulp aan om allereerst van deze roeping bewust te worden en vervolgens hoe deze roeping concreet vorm te geven.

Dat kan tijdens twee gemeenteavonden, die ik kan verzorgen. Op deze beide avonden worden kerkenraadsleden vanzelfsprekend ook verwacht.

Hoe zien deze avonden er globaal uit?

Avond 1. De gemeente als bruid en moeder.

Als uitwerking volgt er voor iedere deelnemer een periode van 2-3 maanden met ‘huiswerk’: gebed, meditatie en het lezen van het gratis boek “Al wat u ontbreekt“.

Avond 2. Visie en praktijk.

Dit is een praktische invulling vanuit de ervaring in het benaderen van mensen en tips om een gesprek te beginnen.
Het huiswerk hiervoor is het lezen van het boek “Een frisse wind in de kerk“, dat u ook gratis krijgt.

Als u nog een vervolg wilt naar aanleiding van gerezen vragen in de gemeente of als kerkenraad (toerusting kerkenraad) en / of hoe u efficiënt om kunt gaan met uw tijd in het pastoraat, dan kunt u ook op mij rekenen.

Wilt u in het kader van de missionaire toerusting van de gemeente een avond organiseren of meer informatie, dan kunt u contact met mij opnemen via de mail, gert@merkwaerdig.nl of bel 0629 041 448.

Met de onderstaande kerkelijke gemeenten zijn tot nu toe gesprekken geweest met de kerkenraad/EC en/of lezingen gehouden voor de hele gemeente. Dit is afhankelijk van de behoefte en de situatie, maar altijd vrijblijvend en kosteloos.

Harskamp ,  Veenendaal Vredeskerk , IJsselmuiden wijk 2 , Jaarsveld , Ermelo Nieuwe Kerk, Langbroek ,  Nieuw-Beijerland , Oldebroek , Ederveen , Streefkerk , Doetinchem.

Als u persoonlijk informatie wilt inwinnen bij een van de genoemde gemeenten, dan kunt u met mij contact opnemen voor nadere gegevens van contactpersonen.

Kernwoorden van verschillende reacties zijn:

  • Het was voor ons een eyeopener.
  • Het heeft ons bewust gemaakt van onze roeping als christen.
  • Het is eigenlijk vanzelfsprekend om getuige te zijn in het dagelijks leven.
  • Nog nooit aan gedacht om zo naar nog niet gelovigen om te zien.
  • Het boek over het gebed heeft mij moed en kracht gegeven.
  • Het heeft veel meer vrijmoedigheid gegeven om te spreken van de hoop die een christen heeft.

(Verslag in Veluwse kerkbode. )