Lezing: Visie en praktijk van Evangelisatie

Samenvatting lezing:  Visie en praktijk van Evangelisatie

Om als christen de liefde van Christus uit te stralen moeten we als eerste kijken wat de Bijbel ons hierover leert. Petrus geeft in zijn brief duidelijk aan wat het betekent om te leven en te lijden als christen. Dit geeft ook Paulus aan in Romeinen 12. Wij moeten ook niet verwachten dat mensen die niets met geloof en kerk hebben op een gesprek hierover zitten te wachten. Eerder zullen ze komen met argumenten die hier tegen ingaan.

Van wezenlijk belang is Bijbel onderzoek en gebed.  (Al wat u ontbreekt)
Als we beseffen dat we niet in eigen kracht op pad kunnen gaan, wordt vanzelf de behoefte gevoeld om te bidden om wijsheid om de juiste dingen te zeggen. Maar ook de dagelijkse bede of de HEERE mensen op mijn pad wil brengen om te kunnen spreken over de liefde van God voor zondaren. En vertrouwen op Gods belofte dat de Heilige Geest ons de Woorden in de mond zal leggen. (die je eerder gelezen hebt !). Dan wordt je ook opmerkzaam voor signalen die uitgezonden worden. Staat de antenne gericht?

Benadering/relatie
Voor je iets wezenlijks met iemand kan delen is vertrouwen en relatie van wezenlijk belang. Daarom bekijken we hoe je persoonlijk het beste om kan gaan in de contacten die je op je levensweg tegenkomt. Hiervoor is in ieder geval belangrijk dat je grondhouding is luisteren. Daarnaast zijn een aantal praktische dingen van belang, die met verschillende voorbeelden worden uitgelegd.

Het is altijd belangrijk dat je jezelf Bent  !!

Hoe ga je om met vragen/opmerkingen die je kunt krijgen.
Aanbevolen boek: “Een frisse wind in de kerk”
–  Als God bestaat, waarom ……………………
–  Ik geloof niet meer in die onzin.
–  Bij een negatieve reactie op geloof en kerk(mensen)

→ doorvragen:
– meen je dit werkelijk?
– waarom zeg je dit?
– zijn alle mensen zo?

De evangelisatiecommissie
De evangelisatiecommissie is vooral faciliterend en stimulerend. Dit wordt met verschillende voorbeelden en materialen uitgelegd en getoond.

– Schilderijen expositie van Rembrandt, Christa Rosier.
(Zie presentaties op de website.)

– Markt in en om de kerk, waarbij de gemeenteleden ingeschakeld worden om met mensen te spreken.

– Wat je kiest moet altijd een aanknopingspunt hebben om te getuigen van je geloof !

– Zorg voor een goede selectie van evangelisatiemateriaal en boeken voor persoonlijk toerusting.

– Maak een duidelijke folder waar de Gemeente voor staat.

– Een aansprekende website met een homepage die helder weergeeft wat de Boodschap van de kerk is.

Tenslotte nog een van de vragen waar we in groepen over nadenken en doorspreken:  Vertel in maximaal twee zinnen (aan jouw nog niet gelovige vriend) de kern van het christelijk geloof.

Wilt u inzicht hebben in de complete lezing, neem dan contact met mij op.

terug