Lezing: De gemeente als bruid en moeder

Samenvatting lezing:  ‘De gemeente als bruid en moeder’

Per definitie is een christen getuige. Dit wordt uitgewerkt als bruid van Christus.

Kenmerken van de bruid:
a.   heeft zij een verlangen naar de vereniging met de Bruidegom
b.   wil zij de Bruidegom steeds beter leren kennen
c.   is zij er voor de Bruidegom, dus behoort zij afkerig te zijn van hoererij
d.   is het Woord van de Bruidegom voor haar altijd een tegenover met de wereld; immers, wat heeft Christus gemeen met de satan?
e.   vertelt zij over de heerlijkheid van de Bruidegom
f.    zoekt zij de heerlijkheid van de Bruidegom te bevorderen door onderdanen te werven; immers, in de veelheid van onderdanen is de heerlijkheid van de Koning / Bruidegom.

Vervolgens laten we het beeld verspringen naar de gemeente als moeder.

Kenmerken als moeder:
g.   baart kinderen; hier loopt het beeld van de bruid over in dat van de moeder
h.   voedt haar kinderen
i.    heeft aandacht voor goede en zuivere voeding voor al haar kinderen
j.    brengt haar kinderen tot volwassenheid
k.   heeft verschillende kinderen, die elkaar corrigeren
l.    zorgt voor een warm en aantrekkelijk gezin (naar buiten toe)

De plaats en functie van de prediking, kerkenraad en evangelisatiecommissie in de gemeente.

Na de lezing wordt er in groepen met elkaar gesproken over een aantal vragen. Een vraag om alvast over na te denken:

Noem drie oorzaken die volgens u de oorzaak zijn van geestelijke armoede in de gemeente.

Er is een boekentafel met boeken voor persoonlijke toerusting gericht op evangelisatie.

Hierbij moet de eerste prioriteit zijn de liefde tot Christus, die bewogenheid geeft tot de naaste. Dit vraagt om gebed en het bewust hier mee bezig zijn. Daarom wordt dit boek onder voorwaarde gratis verstrekt.

terug