Artikelen

Gemeente-opbouw: moeiten en kansen

Het opstellen van een beleidsplan en het schrijven van visiestukken en het vergaderen hierover vraagt veel tijd. Een organisatie met veel commissies loopt ook het risico van fragmentatie. Hierbij heeft ieder zijn eigen ding en het totale overzicht raakt uit beeld.

Lees verder ..

Ds. J. Overduin, een theoloog en herder

Een predikant die een bijzondere gave had om de Bijbel uit te leggen en toe te passen op de praktijk van het dagelijks leven. Dit was voor hem geen kanseltaal, maar beleving.

Bekend is zijn boek “Hel en Hemel van Dachau” waarin hij een persoonlijke beschrijving geeft van wat hij daar ervaren heeft. Behalve dit aangrijpende en ontroerende boek heeft ds. J. Overduin nog veel lezenswaardige boeken geschreven die van grote betekenis zijn voor evangelisatie en persoonlijke toerusting.

Lees verder ..

Kwetsbare houding zegenrijk voor gereformeerde gezindte

Een wezenlijke tekst voor een missionaire gemeente die twee keer in Joh.17 staat is:

Opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij hebt gezonden.

Dit geeft te denken, want als wij als gemeente niet oprecht en eerlijk zijn voor God en onze naaste, dan kan er ook moeilijk echte eenheid zijn. In dit kader geeft ook het onderstaande artikel van ds. A.J. Mensink ons een les.

Lees verder ..

Nederlandse preken mogen wel wat zwarter

Bron: Reformatorisch Dagblad / 10-08-2016 / Mr. D. J. H. van Dijk

Er zit te weinig zwart in onze Nederlandse preken. Dat viel mij op tijdens een kerkdienst van The Methodist Church op Sint Maarten. Ik was op dat eiland in verband met een werkbezoek van de Eerste Kamer.

Lees verder ..

Leren van jong tot oud

In de beleidsplannen van veel wijkkerkenraden wordt duidelijk de zorg en de verantwoordelijkheid uitgesproken die de kerkenraden hebben om de gemeente toe te rusten. Hierbij is het van belang om de hele gemeente te betrekken: ‘Leren in de gemeente’ en hierbij geldt: ‘Jong geleerd is oud gedaan’.

Lees verder ..