Al wat u ontbreekt

Al wat u ontbreekt

Dit boek geeft de noodzaak aan van volhardend bidden en gaat in op de meest wezenlijke zaken van het gebed.

Wat is bidden?
Basis van het gebed en Gods beloften
Kracht van het gebed
Verhoorde / onverhoorde gebeden
Gebedsvermindering
Wie mag bidden?

alwatuontbreekt2

Helaas tot onze schaamte en schade blijft het indringend en volhardend gebed te veel achterwege, terwijl de Bijbel er vol van staat. Dit realiseerde de onbekende christen zich toe hij dit schreef. Hij schreef met het doel om gelovigen te wijzen op de beloften van God en de kracht van het gebed. Als je dit biddend gaat ervaren, zal dit zijn tot verheerlijking van de HEERE, groei in het geloof en de opbouw van Gods koninkrijk.

Recentie

 

Recensie

 

terug