9

MW02-black Niet uitzien naar de wederkomst van Christus betekent, dat het hart in deze wereld ligt.