8

MW02-black (Bijbelse) onkunde is meestal niet een zaak van het hoofd, maar van het hart.