3

MW01 3

Wie zich blind staart op het heden, ziet het geluk van de eeuwigheid niet meer.