13

MW02-black Er is geen geloof denkbaar zonder een uitzien
naar de wederkomst van Christus.