11

MW02-black Mensen raken sneller onder de indruk
van een overtuiging dan van een logica.