MW-tjes

MW02-black 7 Wij willen wel tot volmaaktheid komen in de hemel,
maar niet op de aarde.
MW02-black 6 De werfkracht van de kerk is zo zwak,
omdat de Bergrede niet aansluit bij onze levensstijl.
MW02-black 5 Mensen kunnen twijfelen aan wat je zegt,
maar wat je doet zullen ze altijd geloven.
MW02-black 4 Een christen profeteert,
een meeloper profiteert.
MW02-black 3 Wie zich blind staart op het heden,
ziet het geluk van de eeuwigheid niet meer.
MW02-black 2 Bid alsof alles van God afhangt
en werk of alles van jou afhangt.
MW02-black 1 Iedereen krijgt het eeuwig leven.
De vraag is alleen: wat voor leven?