Lezing aanvragen

De jarenlange ervaring met evangelisatie in Veenendaal wil ik graag pro Deo breder delen en de missionaire roeping die iedere christen heeft stimuleren.

Daarvoor heb ik twee lezingen gemaakt met een persoonlijk verwerking. De eerste avond gaat over de fundamentele uitgangspunten, de tweede heeft een praktische invulling.

Daarbij wijs ik ook op het gebed, want daar moet al het werk mee beginnen. Hiervoor is ook het boek “Al wat u ontbreekt” opnieuw gedrukt en beschikbaar gesteld voor ieder die zich verder wil bezinnen.

Ook is er bij beide lezingen een boekentafel met evangelisatiemateriaal en boeken voor toerusting.

Evangelisatie zit vaak klem tussen traditie en activisme. Maar wat is nu werkelijk een missionaire gemeente? Leeft er in de gemeente het verlangen om dit te zijn?

Vanuit een Bijbelse invalshoek wil ik hieraan richting geven op een  gemeenteavond, met als thema:

1. De kerk als bruid en moeder.

Het vervolg op deze lezing is:

2. Visie en praktijk van evangelisatie.

(Verslag in Veluwse kerkbode. )

 Wilt u in het kader van de missionaire toerusting van de gemeente een avond organiseren of meer informatie, dan kunt u contact met mij opnemen via de mail, gert@merkwaerdig.nl of telefoon 0318 519 394 / 0629 041 448